Home > Diensten > Risico-Inventarisatie voor uw dak

Risico-Inventarisatie voor uw dak

Het werken op hoogte is risicovol. Een val is zo gebeurd en de gevolgen zijn enorm. Logisch dus dat de Arbowet hier eisen aan stelt. Tegmento brengt uw dak in kaart en inventariseert de risico’s. Met ons plan van aanpak heeft u het perfecte instrument in handen om risico’s weg te nemen of te verkleinen. U weet precies welke voorzieningen u moet aanbrengen om veiligheid te garanderen.

Werkzaamheden op daken zijn onder meer:

  • Reparaties
  • Reiniging
  • Onderhoud aan installaties
  • Onderhoudsinspecties
  • Keuringen

U ontvangt een overzichtelijk rapport van de risico-inventarisatie inclusief digitale tekeningen.

“Een val is zo gebeurd en de gevolgen zijn enorm. Logisch dat de Arbowet hier eisen aan stelt”